Criar um Site Grtis Fantstico
Regarder en ligne Adrift regarder en ligne 1440

angielsko-polskie tłumaczenie słowa "adrift"

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English They are still well adrift at the foot of the demographic employment league.

expand_moreical
  • open_in_new Link do źródła
  • warning Prośba o sprawdzenie
Nadal błąkają się oni bez celu w ogonie demograficznej ligi w sferze zatrudnienia.

English Sending refugees back to danger is bad enough, but casting them adrift to die is much worse.

expand_moreical
  • open_in_new Link do źródła
  • warning Prośba o sprawdzenie
Ponowne wystawianie uchodźców na niebezpieczeństwo jest samo w sobie złem, ale wypchnięcie ich na wodę jest czymś dużo gorszym.

English Now, if you want to understand what happened then when the continents broke apart, and dinosaurs found -- landlubbers, as they are -- found themselves adrift .

expand_moreical
  • open_in_new Link do źródła
  • warning Prośba o sprawdzenie
My jesteśmy podobni do dinozaurów, takie nietypowe dwunogi.

English Average emissions from new cars stand now at a little less than 160 g of CO2 per kilometre - a long way adrift from the target of 140 g by 2008.

expand_moreical
  • open_in_new Link do źródła
  • warning Prośba o sprawdzenie
Obecnie średnia emisja z nowych samochodów wynosi nieco poniżej 160 g CO2 na kilometr, czyli jest nader odległa od zakładanego na 2008 r. celu w wysokości 140 g.

English Is it not time to rationalise and bring some sense to this situation and cut adrift some of the contrived political correctness that is driving it?

expand_moreical
  • open_in_new Link do źródła
  • warning Prośba o sprawdzenie
Czy nie nadeszła pora na racjonalizację i zdroworozsądkowe podejście do sytuacji, czy nie pora ograniczyć trochę tę naciąganą poprawność polityczną, która napędza tę sytuację?